Status for February

דיאלוג

האם אפשר
למלא בָּךְ משהו?
ציור שמן,
דף אורז,
חפץ יתום
בו אחפוץ.

האם אפשר
לקפל בְּךָ אוזני חמור?
דף ועוד דף
הבאתני עד-הלום
כדי שאגלה
איך אתה נגמר.

האם אפשר לאהוב בלימילים?

אוהביי חשו לעזרתי,
שהרי מילים
טיבן לטשטש,

אך המילים שלי
צוללות
ניתקות מקצה לשוני
ומתיישרות
במורד השופכה.

אוהביי חשו לעזרתי,
שהרי ציפיות
טיבן לכלות,

אך אי שם
בסוף העולם
האיש הממתין
כחכח בגרונו
וביקש,
"עוד לא."

תצוגה

האם יכול אדם
להיות ארון?
גבו מסותת בעץ כהה,
זרועותיו מוכתמות לכה אדמונית,
על מצחו גילופים מורכבים
[מחשבות או תלתלים?]

ואגודליו ידיות קריסטל עגולות
שאור שמש נשבר בהן.

בחזו, שני מדפי זכוכית,
ובאחד מונח לב פועם.
[מדוע קיים המדף הנוסף?
ובכן, זה קל:
לידיי,
המאבקות,
ממוללות קורים,
מפיחות חיים ברהיטים ישנים.]

 

מימס

שיר אהבה

1.
אני אחיה
אם ננסח חוזה
לפיו, לא אצטרך לחיות כל הזמן,

ובהתאם לאמונות
האינדיבידואליות,
אתה תחתום בדיו ואני אחתום בדם.

2.
את העכבות
אאפה בחלות
להאכילך כאם מניקה.

והלילות
לעריות,
אז אחמוד גופך בתשוקה.

3.
שמור עליי מכל משמר
ואהיה לך כל מפגע
ויחד נהיה כל העולם:

אבן השתייה,
עקודה אהבה,
שניים, מוֹרֵה ומורא.

song

מימס

מה זה "מימס"?

"מה זה 'מימס'?"
שואלים גברים מאחורי מסך.
זה לא מעניין אותם
אבל זה בטח מעניין אותך.

לא, הם רוצים לדעת
אם אפשר להתקשר כשהם רוצים,
להתווכח על פוליטיקה,
להפליק עם הבולבול בפנים.

"את לא מעוניינת לפרט?
למה, זה סוד?
את דווקא נראית לי מעניינת,
חבל, חבל מאוד."